android

Android – podstawowe pojęcia

APK – Android Package Kit – odmiana formatu JAR. Format APK używany jest do dystrybucji i instalacji pakietów na system operacyjny Android. Plik .apk można otworzyć używając programów do dekompresji, np. 7-Zip, WinZip, WinRAR.

JAR – Java archive – archiwum w formacie ZIP używane do kompresji plików klas języka Java oraz powiązanych z nimi metadanych.

JDK – Java Development Kit – darmowe oprogramowanie udostępniające środowisko niezbędne do programowania w języka Java. Dostępne dla różnych systemów operacyjnych, m.in. Microsoft Windows, Linux. Zawartość: Javac – kompilator, Jar – archiwizator, javadoc – generator dokumentacji, javah – generator plików nagłówkowych, javap – deasembler, jdb – debugger.

SDK – Software Development Kit – zestaw narzędzi niezbędny przy tworzeniu aplikacji korzystającej z danej biblioteki pod dany system, sprzęt itp. Na SDK najczęściej składają się: dokumentacja, pliki nagłówkowe dla danego języka programowania, przykładowe kody źródłowe, skompilowane biblioteki (w przypadki SDK dla jakiejś biblioteki), kod źródłowy biblioteki (w zależności od licencji i typu SDK).

ADB – Android Debug Bridge – interfejs do komunikacji z urządzeniem. ADB ułatwia wykonywania różnych akcji na urządzeniu takich jak: instalowanie i debugowanie aplikacji. Zapewnia dostęp do powłoki unixowej, której można używać do wykonywania poleceń na urządzeniu.

DEX – Davlik Executable – pliki, które używane są do inicjowania oraz uruchamiania aplikacji dla platformy Android. Pliki .dex mogą być tworzone ręcznie bądź automatycznie poprzez tłumaczenie skompilowanych aplikacji napisanych w języku java. Wiele plików .dex jest spakowanych w jeden pakiet .apk, który służy jako finalny plik aplikacji Android.